Witam na stronie internetowej

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Marka Bednarskiego

 

     "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy."Niniejsza strona nie jest reklamą, a ma jedynie charakter informacyjny