Adres kancelarii:
ul. Daszyńskiego 8/15 (oficyna)
44-100 Gliwice

Należy wejść w bramę i kierować się w prawą stronę. Kancelaria znajduje się na parterze po lewej stronie.

Kontakt:
telefon: 720 765 313
email: gliwice.bednarski@komornik.pl

UWAGA NOWY numer rachunku bankowego: 82 2490 0005 0000 4600 2946 9975uwaga: wszelkie wpłaty  dokonywane na powyższe konto powinny zawierać niezbędne dane do identyfikacji przelewu tj. dane wpłacającego (np. dane zakładu pracy, dane dłużnika itp.), dane na rzecz kogo dokonywana jest wpłata ( np. dane dłużnika w przypadku wpłaty zakładu pracy, ZUS-u itp., dane alimentowanego itp.) oraz sygnaturę(y) sprawy


Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek: 10.00-17.00

wtorek-czwartek: 9.00-15.00

w pozostałych godzinach i w sprawach niecierpiących zwłoki proszę kontaktować się telefonicznie

 Dojazd do kancelarii:
Niniejsza strona nie jest reklamą, a ma jedynie charakter informacyjny