Od dnia 01.01.2023 roku tutejsza kancelaria przyjmuje sprawy z wyboru.

Właściwość ogólna obejmuje miasta:

Gliwice, Knurów i Pyskowice

oraz gminy:

Gierałtowice obejmujące sołectwo: Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice

Pilchowice obejmujące sołectwo: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica

Rudziniec obejmujące sołectwo: Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów

Sośnicowice obejmujące sołectwo:Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały 

i pozostałe miejscowości:

 Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła, Zamoście

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marek Bednarski zajmuje się ustawowo prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu dochodzenie roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z powierzonymi mu zadaniami w ramach i na podstawie przepisów prawa

Przy ich realizacji komornik ma do dystpozycji w kancelarii wszelkie systemy i platformy elektroniczne w celu sprawnej i szybkiej oraz skutecznej obsługi wniosków. Do tych systemów należą: CEPIK, OGNIVO, PUE ZUS, EPU (ID - 2564), CEIDG i INNE.


 
Niniejsza strona nie jest reklamą, a ma jedynie charakter informacyjny

Copyright © 2012, designed by Alpha Studio | modyfikacja Komornik Marek Bednarski