Komornik Sądowy Marek Bednarski nie posiada zaległości w myśl art. 8 ust 8 pkt 1 ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wobec czego posiada uprawnienie do prowadzenia egzekucji na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marek Bednarski zajmuje się ustawowo prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu dochodzenie roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z powierzonymi mu zadaniami w ramach i na podstawie przepisów prawa. Przy ich realizacji komornik korzysta z następujących systemów i platform w które wyposażona jest kancelaria:

·Centralna Baza Ksiąg Wieczystych - elektroniczny system pozwalający na dostęp do ksiąg wieczystych, dzięki któremu ustalić można nieruchomości należące do dłużników;

·CEPIK - system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwalający za pośrednictwem drogi elektronicznej na uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych należących do dłużnika

·OGNIVO - system służący do wymiany informacji. Komornik sądowy korzysta z jego modułu pozwalającego na znajdowanie rachunków bankowych dłużników;

·PUE ZUS - platforma usług elektronicznych pozwalająca komornikowi sądowemu na szybkie znalezienie informacji o majątku oraz źródłach dochodu dłużników;

·EPU - elektroniczny system sądowy (e-sąd), dzięki któremu możliwa jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych zamieszczonych w systemie;

·CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - system zawierający dane dotyczące dłużnika oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;


Właściwość ogólna obejmuje miasta:

Gliwice, Knurów i Pyskowice

oraz gminy:

Gierałtowice obejmujące sołectwo: Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice

Pilchowice obejmujące sołectwo: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica

Rudziniec obejmujące sołectwo: Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów

Sośnicowice obejmujące sołectwo:Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały 

i pozostałe miejscowości:

 Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła, Zamoście

 
Niniejsza strona nie jest reklamą, a ma jedynie charakter informacyjny

Copyright © 2012, designed by Alpha Studio | modyfikacja Komornik Marek Bednarski